دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام فسا

دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام فسا

فارس , فسا
آدرس : فسا ، بولوار کدیوری ، نبش کوچه 25
وب سایت : www.payamefasa.ir
تلفن: 09171351345

معرفی دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام فسا

دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام شهرستان فسا واقع در بولوار کدیوری ، نبش کوچه 25 با امکانات هوشمند در خدمت دانش آموزان دوره اول متوسظه (پایه هفتم ، هشتم ، نهم) می باشد. با دبیرستان پیام فسا به قله های رفیع دانش بیندیشید.

کلاس های آنلاین

 کلاس مطالعات اجتماعی هفتم

کلاس مطالعات اجتماعی هفتم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس تفکر و سبک زندگی هشتم شعبه ۲

کلاس تفکر و سبک زندگی هشتم شعبه ۲

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس تفکر و سبک زندگی هشتم شعبه ۱

کلاس تفکر و سبک زندگی هشتم شعبه ۱

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس املا و انشا هفتم

کلاس املا و انشا هفتم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس پیامهای آسمان هشتم شعبه ۲

کلاس پیامهای آسمان هشتم شعبه ۲

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس علوم تجربی نهم شعبه ۲

کلاس علوم تجربی نهم شعبه ۲

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس پیامهای آسمان نهم شعبه ۱

کلاس پیامهای آسمان نهم شعبه ۱

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس زبان انگلیسی هفتم

کلاس زبان انگلیسی هفتم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس فرهنگ و هنر هفتم

کلاس فرهنگ و هنر هفتم

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس پیامهای آسمان هشتم شعبه ۱

کلاس پیامهای آسمان هشتم شعبه ۱

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال